Connect with us


Film Haberleri

Unutulmaz Filmlerin Unutulmaz Müzikleri

Unutulmaz filmlerin unutulmaz müziklerini sizler için bir araya getirdik. Listedeki tüm müziklerin İngilizce ve Türkçe sözlerine de bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Zaman:

Tarih:

Unutulmaz Filmlerin Unutulmaz Müzikleri

Unutulmaz filmlerin unutulmaz müziklerini sizler için bir araya getirdik. Birbirinden iyi film müziklerine hemen aşağıdaki listemizden ulaşabilir, önerilen makalemize de göz atabilirsiniz.


Önerilen Makale: Unutulmaz Filmlerin Unutulmaz Replikleri

Sizler için listelediğimiz tüm film müziklerine ingilizce ve türkçe sözleri ile birlikte aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Leon: Shape of My Heart

Shape of My Heart Sözleri:

he deals the cards as a meditation
Kağıtları bir meditasyon olarak dağıtıyor

And those he plays never suspect
Ve onlarla oynarken hiç şüphe etmiyor

He doesn’t play for the money he wins
Kazandığı para için oynamıyor

He doesn’t play for the respect
Saygı için oynamıyor

He deals the cards to find the answer
Kartları cevabı bulmak için dağıtıyor

The sacred geometry of chance
Şansın kutsal geometrisi

The hidden law of probable outcome
Muhtemel sonucun gizli kanunu

The numbers lead a dance
Sayılar bir dansa öncülük ediyor

I know that the spades are the swords of a soldier
Biliyorum ki maçalar bir askerin kılıçları

I know that the clubs are weapons of war
Biliyorum ki sinekler savaşın silahları

I know that diamonds mean money for this art
Biliyorum ki karolar bu sanat için para anlamına geliyor

But that’s not the shape of my heart
Ama hiçbiri kalbimin şekli değil

He may play the jack of diamonds
Karo valesini oynayabilir

He may lay the queen of spades
Maça kızını serebilir

He may conceal a king in his hand
Elinde bir papaz gizleyebilir

While the memory of it fades
Onun hatırası solarken

I know that the spades are the swords of a soldier
Biliyorum ki maçalar bir askerin kılıçları

I know that the clubs are weapons of war
Biliyorum ki sinekler savaşın silahları

I know that diamonds mean money for this art
Biliyorum ki karolar bu sanat için para anlamına geliyor

But that’s not the shape of my heart
Ama hiçbiri kalbimin şekli değil

That’s not the shape, the shape of my heart
Hiçbiri kalbimin şekli, kalbimin şekli değil

And if I told you that I loved you
Ve eğer sana seni sevdiğimi söyleseydim

You’d maybe think there’s something wrong
Birşeylerin ters gittiğini düşünebilirdin

I’m not a man of too many faces
Ben çok yüzlü bir adam değilim

The mask I wear is one
Taktığım maske bir tane

Those who speak know nothing
Konuşanlar hiçbir şey bilmiyor

And find out to their cost
Ve hayatları pahasına öğreniyorlar

Like those who curse their luck in too many places
Çok fazla yerde şanslarını lanetleyenler gibi

And those who fear are lost
Ve korkanlar kayıp şimdi

I know that the spades are the swords of a soldier
Biliyorum ki maçalar bir askerin kılıçları

I know that the clubs are weapons of war
Biliyorum ki sinekler savaşın silahları

I know that diamonds mean money for this art
Biliyorum ki karolar bu sanat için para anlamına geliyor

But that’s not the shape of my heart
Ama hiçbiri kalbimin şekli değil

That’s not the shape, the shape of my heart
Hiçbiri kalbimin şekli, kalbimin şekli değil

Fast and Furious: See You Again

See You Again Sözleri:

It’s been a long day without you my friend
Sensiz uzun bir gün oldu arkadaşım
And I’ll tell you all about it when I see you again
Seni yeniden gördüğümde sana her şeyi anlatacağım
We’ve come a long way from where we began
Başladığımız noktadan bugüne çok yol kat ettik
Oh I’ll tell you all about it when I see you again
Ah seni yeniden gördüğümde sana her şeyi anlatacağım
When I see you again
Seni yeniden gördüğümde

Wiz Khalifa

Damn
Kahretsin
Who knew
Kim bilebilirdi
All the planes we flew
Uçtuğumuz tüm uçakları
Good things we’ve been through
Yaşadığımız güzel şeyleri
That I’ll be standing right here
Tam burada olacağım
Talking to you about another path
Seninle başka bir yol hakkında konuşarak
I know we loved to hit the road and laugh
Biliyorum kendimizi yollara vurmayı ve gülmeyi severdik
But something told me that it wouldn’t last
Ama bir şey bunun devam etmeyeceğini söyledi
Had to switch up look at things different see the bigger picture
Her şeye değişik bir gözle bakmak ve büyük resmi görmek için değişmek zorunda
kaldım
Those were the days
Ne günlerdi o günler
Hard work forever pays
Sıkı çalışmanın karşılığını sonsuza dek alırsın
Now I see you in a better place
Şimdi daha iyi bir yerde olduğunu görüyorum
How could we not talk about family when family’s all that we got?
Sahip olduğumuz sadece ailemizken nasıl olur da aile hakkında konuşamayız?
Everything I went through you were standing there by my side
Yaşadığım her şeyde yanımda sen vardın
And now you gonna be with me for the last ride
Ve şimdi bu son sürüşte yanımda sen olacaksın

Charlie Puth

It’s been a long day without you my friend
Sensiz uzun bir gün oldu arkadaşım
And I’ll tell you all about it when I see you again
Seni yeniden gördüğümde sana her şeyi anlatacağım
We’ve come a long way from where we began

Titanik – My Heart Will Go On

My Heart Will Go On Sözleri:

Every night in my dreams
Her gece rüyamda

I see you, I feel you
Seni görüyorum, seni hissediyorum

That is how I know you go on
Bu şekilde devam ettiğini biliyorum

Far across the distance and spaces between us
aramızdaki uzak mesafe ve boşluklardan

You have come to show you go on
Devam ettiğini göstermek için geldin

Near, far, wherever you are
Yakın, uzak, nerede olursan ol

I believe that the heart does go on
İnanıyorum ki kalp devam eder

Once more you open the door
Bir kez daha, kapıyı açıyorsun

And you’re here in my heart
Ve kalbimdesin

And my heart will go on and on
Ve kalbim devam edecek ve edecek

Love can touch us one time
Aşk bize bir gün dokunabilir

And last for a lifetime
Ve bir ömür sürer

And never let go till we’re one
Ve bir olduğumuz sürece gitmesine izin vermeyiz

Love was when I loved you Aşk seni sevdiğim zamandı

One true time I hold to
Seni bir kere gerçekten sardığım zaman

In my life we’ll always go on
Hayatımda hep devam edeceğiz

Near, far, wherever you are
Yakın, uzak, nerede olursan ol

I believe that the heart does go on
İnanıyorum ki kalp devam eder

Once more you open the door
Bir kez daha, kapıyı açıyorsun

And you’re here in my heart
Ve kalbimdesin

And my heart will go on and on
Ve kalbim devam edecek ve edecek

There is some love that will not go away
Asla terketmeyecek bir sevgi var

You’re here, there’s nothing I fear
Sen burdasın, korktuğum hiçbir şey yok

And I know that my heart will go on
Ve biliyorum ki kalbim devam edecek

We’ll stay forever this way
Sonsuza dek bu şekilde kalacağız

You are safe in my heart
Kalbimde güvendesin

And my heart will go on and on
Ve kalbim devam edecek ve edecek

James Bond – Skyfall

Skyfall Sözleri:

This is the end
Bu son
Hold your breath and count to ten
Nefesini tut ve ona kadar say
Feel the Earth move and then
Dünyanın hareketini hisset ve sonra da
Hear my heart burst again
Kalbimin yeniden patlamasını duy

For this is the end
Bu son olduğu için
I’ve drowned and dreamt this moment
Boğdum ve bu anı hayal ettim
So overdue I owed them
Çok geç kaldım, onlara borçluydum
Swept away I’m stolen
Ortadan kayboldum, çalındım

Let the sky fall
Gökyüzü yıkılsın
When it crumbles
Parçaladığında
We will stand tall
Yüksekte dururuz
Or face it all together
Ya da beraber yüzleşiriz

Let the sky fall
Gökyüzü yıkılsın
When it crumbles
Parçaladığında
We will stand tall
Yüksekte dururuz
Or face it all together
Ya da beraber yüzleşiriz
At Skyfall
Gökyüzünün yıkımında

Skyfall is where we start
Gökyüzü yıkılması başladığımız yer
A thousand miles and poles apart
Binlerce mil uzaklarda
Where worlds collide and days are denied
Dünyaların birleştiği ve günlerin inkar edildiği yerde
You may have my number
Numaramı alabilirsin
You can take my name
Adımı alabilirsin
But you’ll never take my heart
Ama kalbimi asla

Let the sky fall
Gökyüzü yıkılsın
When it crumbles
Parçaladığında
We will stand tall
Yüksekte dururuz Or face it all together
Ya da beraber yüzleşiriz

Let the sky fall
Gökyüzü yıkılsın
When it crumbles
Parçaladığında
We will stand tall
Yüksekte dururuz
Or face it all together
Ya da beraber yüzleşiriz
At Skyfall
Gökyüzünün yıkımında

Where you go I go
Gittiğin yere ben de giderim
What you see I see
Gördüğünü ben de görerim
I know i’ll never be without the security
Güvenlik olmadan asla olamam biliyorum
Are your loving arms
Sevgi dolu kollarında
Keeping me from harm
Beni felaketten koruyan
Put your hand in my hand
Elimi tut
And we’ll stand
Ve duralım

Let the sky fall
Gökyüzü yıkılsın
When it crumbles
Parçaladığında
We will stand tall
Yüksekte dururuz
Or face it all together
Ya da beraber yüzleşiriz

Let the sky fall
Gökyüzü yıkılsın
When it crumbles
Parçaladığında
We will stand tall
Yüksekte dururuz
Or face it all together
Ya da beraber yüzleşiriz
At Skyfall
Gökyüzünün yıkımında

Let the sky fall
Gökyüzü yıkılsın
When it crumbles
Parçaladığında
We will stand tall
At skyfall
Gökyüzünün yıkımında

The Godfather

Amelie

Harry Potter

Dead Silence

Suicide Squad – Heathens

Heathens Sözleri:

All my friends are heathens. Take it slow
Wait for them to ask you who you know
Please don’t make any sudden moves
You don’t know the half of the abuse
Bütün arkadaşlarım vicdansızdır. Ağırdan al
Kimi tanıdığını sormaları için onları bekle
Lütfen hiç ani hareket yapma
Bilmiyorsun yarısı suistimal için

Welcome to the room of people
Who have rooms of people that they loved one day
Docked away
Just because we check the guns at the door
Doesn’t mean our brains will change from hand grenades
İnsanlı odaya hoşgeldiniz
Bir gün sevecekleri insanlı odalara kim sahip 
Uzaklara demirlenmiş
Sırf biz silahları kapıdan kontrol edelim diye
Beyinlerimiz el bombasından değişeceği anlamına gelmez

You’ll never know the psychopath sitting next to you
You’ll never know the murderer sitting next to you
You’ll think, “How’d I get here, sitting next to you?”
But after all I’ve said
Please don’t forget
Hiç bilemeyeceksin yanında oturan psikopatı
Hiç bilemeyeceksin yanında oturan katili
Düşüneceksin, “Nasıl buraya geldim, senin yanında oturuyorum?”
Ama sonra hepimiz dedik ki
Lütfen unutma

All my friends are heathens. Take it slow
Wait for them to ask you who you know
Please don’t make any sudden moves
You don’t know the half of the abuse
Bütün arkadaşlarım vicdansızdır. Ağırdan al
Kimi tanıdığını sormaları için onları bekle
Lütfen hiç ani hareket yapma
Bilmiyorsun yarısı suistimal için

We don’t deal with outsiders very well
They say newcomers have a certain smell
You have trust issues, not to mention
They say they can smell your intentions
Dışardakilerle pek iyi anlaşamıyoruz
Onlar yeni gelenlerin keskin bir kokusu olduğunu söyler
Güven sorunların var, lafı olmaz
Onlar senin niyetlerinin kokusunu alabildiklerini söyler

You’ll never know the freakshow sitting next to you
You’ll have some weird people sitting next to you
You’ll think, “How did I get here, sitting next to you?”
But after all I’ve said
Please don’t forget
(watch it, watch it)
Hiç bilemeyeceksin yanında oturan psikopatı
Hiç bilemeyeceksin yanında oturan katili
Düşüneceksin, “Nasıl buraya geldim, senin yanında oturuyorum?”
Ama sonra hepimiz dedik ki
Lütfen unutma
(Dikkat et, dikkat et)

All my friends are heathens. Take it slow
Wait for them to ask you who you know
Please don’t make any sudden moves
You don’t know the half of the abuse
Bütün arkadaşlarım vicdansızdır. Ağırdan al
Kimi tanıdığını sormaları için onları bekle
Lütfen hiç ani hareket yapma
Bilmiyorsun yarısı suistimal için

All my friends are heathens. Take it slow
(watch it)
Wait for them to ask you who you know
(watch it)
Please, all my friends are heathens. Take it slow
(watch it)
Wait for them to ask you who you know


Bütün arkadaşlarım vicdansızdır. Ağırdan al
(Dikkat et)
Kimi tanıdığını sormaları için onları bekle
(Dikkat et)
Lütfen, bütün arkadaşlarım vicdansızdır. Ağırdan al
(Dikkat et)
Kimi tanıdığını sormaları için onları bekle

Why’d you come, you knew you should have stayed
(it’s blasphemy)
I tried to warn you just to stay away
And now they’re outside ready to bust
It looks like you might be one of us
Neden geldin, biliyorsun kalmalıydın
(Bu küfürdür)
Seni uyardım sadece uzaklaş
Ve şimdi dışardalar sona erdirmek için hazırlar
Bizden biri olabilirsin gibi görünüyor. 

The Bodyguard – I Will Always Love You

I Will Always Love You Sözleri:

If I should stay,
eğer kalabilseydim
I would only be in your way.
sadece senin yolunda olurdum
So I’ll go
bu yüzden gideceğim
But I know
ama biliyorum
I’ll think of you every step of the way.
yolun her basamağında seni düşüneceğim
And I will always love you
ve seni hep seveceğim
Will always love you.
seni hep seveceğim
You,My Darling you…(mmm..)
sen,sevgilim sen
Bittersweet memories
çok tatlı anılar
That is all I’m taking with me.
onlar yanımda aldığım tek şey
So, goodbye.Please don’t cry.
hoşçakal,lütfen ağlama
We both know
ikimiz de biliyoruz
I’m not what you, you need
ben senin ihtiyacın olan şey değilim
And I will always love you,
ve seni hep seveceğim
Will always love you
seni hep seveceğim
I hope life treats you kind.
inşaallah hayat sana kibar davranır
And I hope you have all you dreamed of.
ve umarım hep hayal ettiğin gibi olursun
And I’m wishing you joy and happiness.
ve sana mutluluk ve eğlence diliyorum
But above all this – I wish you love.
ama bütün bu şeyler üstünde sana bol aşklar diliyorum
And I will always love you.
ve seni hep seveceğim
Will always love you.
seni hep seveceğim
Will always love you.
seni hep seveceğim
Will always love you.
seni hep seveceğim
Will always love you
seni hep seveceğim
Will always love you…babe
seni hep seveceğim..bebeğim
Will always love you
seni hep seveceğim
Darling
sevgilim
Ooh always,I’ll always love you…
ah her zaman,seni hep seveceğim

Yorum Yap

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir